Er du sikker, trygg, forberedt?

Trygghet handler ofte om en følelse. Vi er trygge i Norge fordi vi har noen som passer på oss. Myndigheten tar vare på oss som innbyggere gjennom å ha et velfungerende politi, brann- og redningsetat og helsevesen. Om vi skulle føle tryggheten truet, kan vi ringe nødnummer (112, 110 eller 113) og komme i kontakt med noen som har det som jobb å gi oss trygghet.

Sikkerheten i landet gjør at vi føler oss trygge. Sikkerheten er i vare tatt gjennom risikovurderinger. Vi har alle hørt PST sin trusselvurdering som oppdateres når det er behov, minst en gang i året. Andre som vi ikke hører så mye til er NSM, FFI, FO-E sammen gjør det det mulig for politikere å ta besluttninger for Norges sikkerhet.

Å være forberedt handler om en mental instilling til at hverdagen kan gå utenom normalen. Myndighetene har gitt oss nettsiden sikkerhverdag.no Jeg mener det er et godt tilskudd.

Forberedt as tar mental bevisthet videre og gjør deg mer forberedt gjennom trening og utstyr. Når hendelsen inntreffer rekker du kanskje ikke finne ut hvordan. En katastrofe er som regel sammensatt av flere uønskede hendelser

Forberedt før krisen – krisen håndteres

Én kommentar til “Er du sikker, trygg, forberedt?”

Det er stengt for kommentarer.