Vi gjør

Forberede mennesker og deres organisasjon (hjemme, jobben, fritiden) før en krise. (Krise er noe som rammer din største verdi). Dette gjør vi gjennom opplæring (kunnskap i hode) ferdigheter (øvelse, så vi flytter kunnskapen fra hode til hendene) og riktig utstyr (som virker når du trenger det)

Arnt Rikard Alvestad, grunnlegger av Forberedt as (2014)

– når det som skjer