Varme arbeider

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset gir deltakerne kunnskap om de kravene som ligger i myndighetenes- og forsikringsselskapenes forskrifter og vilkår. Inneholder pålagt praktisk slokkeøvelse.

Krav:
• Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass skal ha sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller en samarbeidende organisasjon i et annet nordisk land.
• Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr.
• Myndighetene krever at den som utfører varme arbeider på midlertidig arbeidssted, inkludert taktekking, skal utvise særlig aktsomhet og gjennomføre de forebyggende tiltakene som er nødvendig for å unngå, og eventuelt slokke, en brann.

Varighet 7,5 timer.