Risikovurdering og Handlingsplan

Om risiko og farekilde

Risiko defineres med sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal skje.

Du gjør risikovurdering hele tiden; er det trygt nok? Eller du stoler på at noen andre har gjort det, for eksempel når du skal ut å fly.

Hva er så en risikovurdering i forhold til jobben din?

En risikovurdering er en grundig kartlegging/ gjennomgang av hva som kan forårsake skader på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Gjør det enkelt

En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Omfanget av en kartlegging vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. I mange virksomheter er de potensielle farene få og relativt enkle å forholde seg til. Å vurdere dem krever ikke mer enn sunn fornuft – dere trenger ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål.

Enkel modell

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

Trinn 1: Finn farekildene
Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

Skjema til en superenkel risikovurdering:
Skjema i .pdf
Skjema i .docx

Mer info hos arbeidstilsynet:
Risikovurdering