Om Forberedt as

Formål:

«Forberedt as skal trygge enkeltmenneske, grupper og organisasjoner gjennom forberedelse slik at krise oppleves mindre. Forberedt AS vil gjøre dette gjennom undervisning, øvelser, rådgivning og salg av utstyr.»


Kvalitet i alle ledd

Forberedt AS er opptatt av at vi skal levere kvalitet i alle ledd, og i alt vi gjør. Vi har et kvalitetssystem som er bygget rundt NS-EN ISO 9001:2008, med prosesstankegang og kontinuerlige forbedringsaktivitet som sentrale fokuspunkter. Vi involverer våre kunder i kvalitetsarbeidet ved å oppfordre til at kundene gir tilbakemeldinger.


Logoen vår – litt av strategien

Hver av ringene har betydning i form av :

Kunnskap – Gi forståelse i hode, et grunnlag for å handle rett før, under og etter en hendelse

Ferdigheter – Ferdigheter til å handle rett når tiden er begrenset. «Få kunnskap ut i fingrene»

Utstyr – Riktig utstyr for de hendelsen du kan se for deg. Utstyr som virker når du trenger det

Den røde sirkelen i  midten symboliserer det vi ønsker å beskytte


Arnt Rikard Alvestad

Arnt Rikard Alvestad – Grunnlegger og eier av Forberedt as


Til daglig er han operativ leder av selskapet

Arnt Rikard har bred bakgrunn i fra helsevesen, redningstjenesten og vakt- og sikkerhetsbransjen.