Førstehjelpsopplæring

Førstehjelp / innsats på skadestedet

Innhold:
• Første person på stedet
• Opptreden på skadestedet
• Varsling 113 AMK (Akuttmedisinsk Kompetanse Senter)
• Blødninger
• Luftveier
• Hjerte/ lunge redning
Påbygning etter ønske fra kjøper.

Norsk grunnkurs førstehjelp (Laget av Norsk Førstehjelpsråd) 6 timer

Kurset baserer seg på Norsk Førstehjelpsråds kurshefte som deles ut ved kursstart. Instruktør har gjennomført og bestått Norsk Førstehjelpsråds sertifiserte opplæringsprogram gjennom Norges Røde Kors Hjelpekorps.
Innhold:
• Vurdering av syke og skadde: varsling av 113
• Pasienten reagerer ikke: sikring av luftveier
• Pasienten puster ikke normalt: HLR-teknikk
• Fremmedlegemer
• Akutte hjertesykdommer
• Undersøkelse av en skadet
• Tiltak ved trafikkulykke
• Førstehjelp ved blodtap
• Emne etter kundens ønske (45 minutter)
Kurset har en deltagergrense på 15 deltagere.

Norsk grunnkurs i halvautomatisk hjertestarter

Kursopplegget er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd for nyere generasjoner av halvautomatiske hjertestartere – AED (automatiserte eksterne defibrillatorer).
Kurset baserer seg på Norsk Førstehjelpsråds kurshefte som deles ut en uke før kurset, slik at stoffet er kjent.
Instruktør har gjennomført og bestått Norsk Førstehjelpsråds sertifiserte opplæringsprogram gjennom Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Innhold:
• Apparatfunksjoner og sikkerhetsregler
• Handlingsplan
• Trinnvis drill i aktuelle behandlingstiltak
• Treningsoppgaver med treningssimulator og dukker i HLR/defibrillering
• Praktisk evaluering av hver elev
• HLR med enkle hjelpemidler kommer i tillegg hvis ikke godkjent kurs er gjennomført senest siste seks måneder (3 timer ekstra).
Kurset har en deltagergrense på 8 deltagere.
Varighet: e-læring + 2,5 timer i kursrom (dersom HLR ikke har vært trent de siste 6 mnd: 30 min HLR i tillegg)

HHLR – HLR for Helsepersonell
Kurset gjennomgår HLR både alene og i samarbeid med makker, samt bruk av aktuelle hjelpemidler for helsepersonell som hjertestarter, pocket mask, oksygen og hjertebrett. Kurset holder fokus på de basale, og viktigste ferdighetene ved hjertestans som kompresjoner, ventilering og defibrillering.
Førstehjelp er ferskvare og er noe man aldri kan få trent nok på. Gjennom dette kurset får du realistisk og virkelighetstro scenariotrening og god kjennskap til norske HLR-retningslinjer.

Bestått kurs gir kursbevis som NRR godkjent HHLR-utøver. Dette danner blant annet et solid grunnlag som forventes ved deltakelse på AHLR enten senere i studieforløpet eller denne kurshelgen. .

Krav til deltakeren
HHLR-kurset er åpent for alle studieår og stiller ikke krav til forkunnskaper utover den teoretiske forberedelse som er en del av kurset (se under).

Krav til forberedelse
Før oppmøte på den praktiske kursdagen skal tilsendt elektronisk kursbok være gjennomlest og e-læring bestått. Dersom dette ikke kan dokumenteres på kursdagen kan du ikke delta på kurset.
Kurset inkluderer
Kursbok utarbeidet av Norsk resucitasjonsråd
Kursdiplom
NRR-godkjenning som HHLR-utøver (2 års varighet)