Security

Sikre – å beskytte andre mennesker, for eksempel vekter, ordensvakt