Anbefaler: Håndbok i Krisehåndtering

«Håndbok i krisehåndtering» av Ole Andrè Bråten  er en bok for alle som mener de vil ha kunnskap om hva en krise er og hva det vil si å komme i en krisesituasjon. Boken er på bare 104 sider. Jeg har bruk denne i undervisning i vekterkurs og på kurs for vektere som vil ta fagbrev.

Jeg kan anbefale boken for alle som jobber med krisehåndtering, både i arbeid og fritid, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.

 

ISBN: 9788202411756
Prisen er ca 250,-
Link til forlaget CappelenDamm

 

Nye pengesedler i morgen


I morgen kommer ny seddelserie fra Norges Bank. Først ut er 100- og 200-kronersedler.

SE – VEND – KJENN

De nye sedlene har høyere sikkerhet. For deg og meg betyr det at vi må vite hva vi skal se etter.

Hvorfor skal vi få nye sedler

Når du mottar eller gir fra deg en norsk seddel, skal du alltid være trygg på to ting: Seddelen er ekte, og den er verdt sin pålydende verdi. Det er Norges Banks ansvar å ivareta denne tryggheten.

http://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Ny-seddelserie/

Anbefaler: Håndbok i konflikthåndtering

Det har de senere årene kommet mye faglitteratur knyttet til sikkerhetsområdet, også på norsk. En del av denne litteraturen er pensum på ulike studier på høgskole, men egner seg også som litteratur for den faginteresserte som tar sikkerhetsfag på videregående skole, eller som arbeider innenfor fagfeltet. I denne omgangen har vi tatt utgangspunkt i en bok skrevet av Ole André Bråten, som i følge forlaget både har utdanning og bakgrunn fra Politiet, samt har vært høgskolelektor ved Politihøgskolen.

Håndbok i konflikthåndtering  – Forebygging av trakassering, trusler og vold er en praktisk rettet fagbok i konfliktforebygging og håndtering. Boken tar for seg ulike typer konfliktsituasjoner, og fokuserer på hvordan man kan forebygge konflikt- og konflikteskalering, samt håndtering av selve konfliktsituasjonen.

Etter vår oppfatning egner boka seg godt for både lærere på sikkerhetsfaget, instruktører på vekterkurs og andre med interesse for konflikthåndtering knyttet til publikumsrettet tjeneste.

Er du sikker, trygg, forberedt?

Trygghet handler ofte om en følelse. Vi er trygge i Norge fordi vi har noen som passer på oss. Myndigheten tar vare på oss som innbyggere gjennom å ha et velfungerende politi, brann- og redningsetat og helsevesen. Om vi skulle føle tryggheten truet, kan vi ringe nødnummer (112, 110 eller 113) og komme i kontakt med noen som har det som jobb å gi oss trygghet.

Sikkerheten i landet gjør at vi føler oss trygge. Sikkerheten er i vare tatt gjennom risikovurderinger. Vi har alle hørt PST sin trusselvurdering som oppdateres når det er behov, minst en gang i året. Andre som vi ikke hører så mye til er NSM, FFI, FO-E sammen gjør det det mulig for politikere å ta besluttninger for Norges sikkerhet.

Å være forberedt handler om en mental instilling til at hverdagen kan gå utenom normalen. Myndighetene har gitt oss nettsiden sikkerhverdag.no Jeg mener det er et godt tilskudd.

Forberedt as tar mental bevisthet videre og gjør deg mer forberedt gjennom trening og utstyr. Når hendelsen inntreffer rekker du kanskje ikke finne ut hvordan. En katastrofe er som regel sammensatt av flere uønskede hendelser

Forberedt før krisen – krisen håndteres