Brannvernopplæring

Kurset gir deltagerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. De skal skjønne hva som må til for at det skal brenne, vite hva slags slukkemidler de har tilgjengelig, hvor de er og hvordan de skal brukes.

Innhold:
• Hva er en brann
• Forebyggende brannvern
• Varsling 110
• Brannutvikling
• Opptreden under brann
• Slukkemetoder, slukkemidler og anvendelsesområder
• Instruksverk
• Evakuering