Om oss

 

Formål:

«Forberedt as skal trygge enkeltmenneske, grupper og organisasjoner gjennom forberedelse slik at krise oppleves mindre. Forberedt AS vil gjøre dette gjennom undervisning, øvelser, rådgivning og salg av utstyr.»

Kvalitet i alle ledd

Forberedt AS er opptatt av at vi skal levere kvalitet i alle ledd, og i alt vi gjør. Vi har et kvalitetssystem som er bygget rundt NS-EN ISO 9001:2008, med prosesstankegang og kontinuerlige forbedringsaktiviteter som sentrale fokuspunkter. Vi involverer våre kunder i kvalitetsarbeidet ved å oppfordre til at kundene melder forbedringspunkter og synspunkter tilbake til oss elektronisk, og vi gir alltid tilbakemelding på innmeldte forhold. Når det kommer til vår kvalitet er det kundens oppfatning som teller, ikke vår!

Logo
Logo bare ringerHver av ringene har betydning i form av

Kunnskap

Ferdigheter

Utstyr

Den røde sirkelen i  midten symboliserer det vi ønsker å beskytte